Schouwenaars Consultancy - Automatisering
Diensten/Automatiseringsbeleid

Automatiseringsbeleid

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
Automatisering grijpt steeds dieper in op organisaties. De technologie staat niet stil, maar gaat in een sneltreinvaart verder en houdt geen rekening met de positie van de organisaties. Voor veel organisaties is het al complex genoeg om alle eindjes aan elkaar te knopen en een goed draaiende organisatie te hebben en te houden. Uitbreidingen in automatiseringsmiddelen gaan vaak gepaard met ad-hoc investeringen, zonder de consequenties en risico’s inzichtelijk te hebben.

Keuzes van vandaag zijn van invloed op de toekomst. Organisaties denken onder andere na over groeimogelijkheden, afzetgebieden en klant bedieningsmethoden. Afhankelijk van de keuze wordt hier automatisering op ingezet om dat ene punt te gaan ondersteunen.

Deze ad-hoc investeringen kosten veel geld en leidt in de toekomst vaak tot kapitaalvernietiging. Het goed in beeld brengen van wat we willen en op welke wijze we hier invulling aan gaan geven is essentieel om financiële katers met betrekking tot automatisering tot een minimum terug te brengen.

Het is voor alle organisaties, ongeacht de grootte, zeer belangrijk om hier over na te denken en dit vast te leggen in een zogenaamd automatiseringsbeleid. De vraag die beantwoordt wordt in dit automatiseringsbeleid is wat we als organisatie over bijvoorbeeld drie jaar willen bereiken. Willen we onze klanten via een internetportaal gaan bedienen of blijven we onze klanten bellen? U begrijpt dat de keuze hiervan verschil maakt in de wijze waarop u gaat automatiseren.

Gekoppeld aan dit automatiseringsbeleid is een automatiseringsplan, waarin dieper wordt ingegaan waarmee en op welke wijze en met welke middelen we invulling gaan geven aan het automatiseringsbeleid.

Dit klinkt misschien allemaal wat zwaar. Maar wilt u kapitaalvernietiging voorkomen en gestructureerd naar de gewenste oplossing werken? Dan is het hebben van een automatiseringsbeleid en automatiseringsplan zeer belangrijk. Dit voorkomt ad-hoc investeringen en u weet als organisatie welk budget u wanneer moet reserveren. Hiermee houdt u grip op uw ICT uitgaven.

De diepgang en grootte van deze documenten is uiteraard afhankelijk van de grootte en ambities van de organisatie en moet hier ook op worden afgestemd.

Wij hebben de kennis en ervaring om dit samen met u tot een goed einde te brengen en willen graag als partner optreden om u hierin te begeleiden en te adviseren.
:: Overige

Portfolio

:: Informatie

Contact opnemen
Vacatures