Schouwenaars Consultancy - Bedrijfsprocessen
Diensten/Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen; welke onderneming heeft er niet mee te maken? De grootte van uw onderneming is hierbij niet belangrijk, maar het goed inrichten van uw bedrijfsprocessen wel. Een kleine onderneming kan door het niet goed vastleggen van een potentiële klant, een klant mislopen. Terwijl bij een grote onderneming het niet goed ingeregeld zijn van bedrijfsprocessen kan leiden tot inefficiënt werken wat uiteindelijk ook in geld uit te drukken is. Elke dag dat u later start met het goed inrichten van uw bedrijfsprocessen kost u geld en u raakt achterop. Neem nu de stap voor het efficiënt inrichten van uw bedrijfsprocessen.

Elke onderneming heeft te maken met bedrijfsprocessen. Het kan hierbij gaan om een potentiële klant die informatie wil ontvangen of om een klant die meer informatie wil ontvangen over zijn bestelling. Beide vragen lijken heel eenvoudig op te lossen, toch is de werkelijkheid anders.

Als onderneming kunt u wat met het vastleggen van een klant die informatie wil over een product.. Het is een verkoopkans die u niet mag laten glippen. Goede vastlegging en opvolging is hierbij zeer belangrijk. Hiervoor moet u je een bedrijfsproces inrichten, hoe sober dan, ook en deze nog het liefst ondersteunen met een geautomatiseerde oplossing. Wij kunnen u melden dat hier goede oplossingen voor beschikbaar zijn tegen zeer geringe kosten, soms zelfs gratis.

Informatie over een bestelling die door een andere afdeling is opgenomen ligt al wat complexer, zeker als hij nog niet is verwerkt in een geautomatiseerd systeem. Hoe loopt de informatieoverdracht en in welk stadium bevindt de bestelling zich?

Twee eenvoudige voorbeelden die hopelijk tot verbeelding spreken en u aan het denken zet. Bedrijfsprocessen zijn vaak de motor van uw onderneming. Het niet goed functioneren van bedrijfsprocessen kost u, zonder dat u het weet, enorm veel geld en u heeft niet altijd de juiste informatie voorhanden.

Bedrijfsprocessen zijn de motor van uw onderneming in samenwerking met de automatiseringsmiddelen en de medewerkers. Juist in deze tijd, waar om elke deel van de markt moet worden gestreden, is het op orde hebben van bedrijfsprocessen cruciaal. Uw medewerkers, automatisering en efficiënte bedrijfsprocessen, moeten naadloos op elkaar zijn afgestemd en met elkaar kunnen samenwerken. Alleen als dit op elkaar is afgestemd kunnen ondernemingen de concurrentie aan.

Om u ervan te overtuigen dat wij weten waarover wij praten bieden wij alle ondernemingen de mogelijkheid om gebruik te maken van onze QuickScan mogelijkheid. U geeft ons aan op welk bedrijfsproces u graag een QuickScan uitgevoerd wilt zien. Wij voeren deze QuickScan uit en leggen onze bevindingen vast in een rapport. Dit rapport komen wij aan u mondeling toelichten. U staat versteld van het resultaat. Deze QuickScan bieden wij u aan tegen een zeer scherp tarief. 

Vraag ons naar de mogelijkheden met betrekking tot de analyse van bedrijfsprocessen en de QuickScan.
:: Overige

Portfolio

:: Informatie

Contact opnemen
Vacatures