Schouwenaars Consultancy - Informatievoorziening
Diensten/Informatievoorziening

Informatievoorziening

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
Het op orde hebben van de informatievoorziening is voor veel ondernemingen een grote uitdaging. Niet vreemd als je weet dat de gegevens die zorgen voor de belangrijke  informatie met de minuut wijzigt of groeit. Informatie, en dan met name juiste informatie, is de bron voor allerlei beslissingen en bedrijfsprocessen.  Door de enorme groei van belangrijke gegevens neemt ook de kans op verspilling van deze gegevens toe en worden deze gegevens niet goed gepresenteerd, waardoor u mogelijk verkeerde beslissingen neemt. Stop met het verspillen van deze belangrijke informatie en neem actie.

Het hebben van gegevens is een kostbaar bezit. Uit deze gegevens kunnen de juiste informatiestromen ontstaan op basis waarvan beslissingen moeten worden genomen. Helaas komt het maar al te vaak voor dat ondernemingen niet goed met deze gegevens omgaan en er verkeerde informatie ontstaat waarop beslissingen worden genomen.

De aanwezige gegevens wijzigen continue. Deze toename en hoeveelheid van gegevens noemen wij ook wel de databerg. De databerg symboliseert de wijze waarop met gegevens wordt omgegaan.

Het structureren van gegevens tot goede en juiste informatie is een hele uitdaging voor vele ondernemingen. Om deze gegevens te structureren zijn hele goede hulpmiddelen beschikbaar. Wij vertellen u daar graag meer over.

Het hebben van deze belangrijke gegevens roept ook de vraag op: ‘Mag iedereen over deze gegevens beschikken?’ Binnen veel met name kleinere ondernemingen kunnen alle medewerkers bij alle informatie met alle risico’s van dien. 

Met het bovenstaande hebben we u een globaal inzicht willen geven hoe belangrijk gegevens en de daaruit voortvloeiende informatie is voor een onderneming. Verkeerde beslissingen, informatie die niet voor iedereen beschikbaar mag zijn en de hoeveelheid gegevens die we beschikbaar hebben noodzaakt elke onderneming hier goed naar te kijken. Met name op welke wijze hiermee omgegaan moet worden.

Ook met betrekking tot de informatievoorziening is het voor alle ondernemingen aan te raden een informatiebeleid op te stellen gevolgd door een informatieplan. Met het opstellen van deze documenten wordt duidelijk welke informatie als stuurinformatie dient en welke als operationele informatie. Ook wordt de frequentie van het beschikbaar stellen van informatie hierin vastgelegd en de wijze waarop. Als laatste wie er over deze informatie mag beschikken.

Twijfelt u of dit binnen u onderneming goed geregeld is of u wilt uw informatievoorziening goed geregeld hebben? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

:: Overige

Portfolio

:: Informatie

Contact opnemen
Vacatures