Schouwenaars Consultancy - Missie en Visie Schouwenaars Consultancy
Diensten/Outsourcing

Oursourcing en uitbesteden

Cloud computing, SAAS zijn termen die de laatste tijd veelvuldig in de media verschijnen als dé IT oplossing voor de toekomst. Is dit de oplossing of is het een verkooptruc? Wat met beide bedoeld wordt is dat u uw software niet meer in eigen huis heeft maar buiten de deur. Om hier een goede beslissing over te kunnen nemen moet u op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van outsourcing, de risico’s die u loopt en onder andere de garanties die uw IT-leverancier kan afgeven.

Het outsourcen is een trend die je steeds vaker ziet en hoort. Eigenlijk doen we het bijna allemaal al. We besteden werk uit aan andere. Helaas moeten we wel constateren dat dit niet altijd vlekkeloos verloopt. Denkt u vooral aan de risico’s die u als onderneming loopt bij het uitbesteden van uw automatiseringswerkzaamheden, het niet hebben van goede afspraken, controle aspecten, sturingsmechanisme en het niet tijdig krijgen van informatie vormen een groot risico bij uitbesteding.

Uitbesteden doe je niet zomaar er zit een idee of beleid achter. Zo besteden veel Midden en Klein Bedrijf ondernemingen het systeembeheer uit aan een automatiseerder. Meestal een automatiseerder uit de eigen stad, dorp of netwerk. Niet vreemd dat dit gebeurd, je moet immers kennis halen als je het zelf niet in huis hebt. Met deze vorm van uitbesteden, ook wel outsourcing systeembeheer genoemd, wordt ook een risico in huis gehaald zonder dit helder in beeld te hebben.

Alvorens over te gaan tot uitbesteding, of indien u dit al heeft gedaan,  is het alsnog belangrijk om alle voor en nadelen te inventariseren en te beoordelen of uitbesteden de beste methode  is. Als het nog gewenst is, welke afspraken moeten dan worden gemaakt om uw risico tot een minimum te beperken? Zo mogen problemen bij uw automatiseerder geen gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.

Dit lijkt een open deur echter de werkelijkheid is anders. Vele ondernemingen lopen grote risico’s bij het uitbesteden van het systeembeheer. De gedachte “lekker makkelijk” kan wel eens anders uit gaan pakken. Uw automatiseerder heeft immers ook een belang en dat is zijn eigen belang. Uw belang en dat van uw automatiseerder kunnen wel eens ver uit elkaar liggen. Het is verstandig om hier goed over te spreken en afspraken over te maken, ongeacht de relatie die u heeft met uw automatiseerder.

Om een inschatting te maken welke risico’s u loopt hebben wij een QuickScan opgesteld. Met het doorlopen van deze QuickScan kunnen wij u een beeld geven welke risico’s uw loopt en welke maatregelen u hiertegen kunt nemen. Indien u uw automatisering goed op orde heeft is de QuickScan een bevestiging dat uw automatiseerder zijn werk goed doet. Maar neemt u van ons aan; een goed werkende automatisering wil nog niet zeggen dat u geen risico’s loopt.

Wilt u ook een QuickScan laten uitvoeren op uw automatisering? Neem dan contact met ons op.

:: Overige

Portfolio

:: Informatie

Contact opnemen
Vacatures